M. Teach בלמידה / הוראה

“מוסמך בהוראה” ללא תיזה

המסלול הגילאי – על יסודי.

כפל תואר- מוסמך בהוראה ותעודת הוראה לכיתות ז- י’ בדיסציפלינה.

משך לימודים: שנתיים

שנה ראשונה: יום לימודים בשבוע – יום ג’ בין השעות  8:30-18:40

שנה שניה: יום לימודים יום ג 8:30-18:40  ויום התנסות מעשית- היום יקבע לפי ההתמחות באפריל תש”פ

רציונל התוכנית

התכנית  מוסמך בהוראה של חמדת הדרום מיועדת לבוגרי ומוסמכי האוניברסיטאות והטכניון המעוניינים ללמוד לקראת תואר שני M.Teach  ותעודת הוראה. התוכנית מתמקדת בלמידה/ הוראה. היא נועדה להכשיר את המורה להיות סוכן שינוי בעל ארגז כלים המותאם לעולם הפוסטמודרני המשתנה תמידית והדורש הכנה של התלמידים לעולם המחר,  כלומר טיפוח וקידום מיומנויות המתאימות למאה העשרים ואחת.  תוכנית  המוסמך בהוראה של מכללת חמדת הדרום משלבת טיפוח וקידום מיומנויות אלה כשהמגמה היא עיצוב לומד המסוגל לקחת אחריות על הלמידה שלו, הבוטח ביכולות שלו והמסוגל לחשיבה עצמאית, יצירתית וביקורתית בעזרת טיפוח הסקרנות והרצון לרכוש באופן עצמאי ידע חדש ומתחדש תמידית. התוכנית המוצעת שמה דגש על למידה המשלבת יותר אינטראקציה חברתית, שיתוף וחקר, למידה פעילה, למידה לא פורמאלית, טיפוח חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית ולמידה אותנטית המתרחשת ב”עולם האמתי”.

מטרות התוכנית

 • הכשרה עדכנית של מורה אקדמי מוביל לשילוב מיטבי בבית הספר
 • טיפוח הלומד ע”י שילוב גישות פדגוגיות עדכניות במערכת החינוך
 • העצמת הלומד על ידי למידה אקטיבית וניהול פרויקטים
 • הובלה של מערכת החינוך בדרום להצלחה אקדמית

מבנה התוכנית

התוכנית  מורכבת מ-4  אשכולות ומפרקטיקום: סה”כ 33 ש”ש

אשכול למידה, אשכול הוראה, אשכול לומד, אשכול מחקר

פרקטיקום- ההתנסות המעשית  מבוססת על דגם ה- PDS (Professional Development School) המבוסס על שותפות ועמיתות, בשימת דגש על תהליכי חקר משותפים של הפרקסיס ויצירת קהילות לומדים משותפות למורים בבית הספר, לסטודנטים להוראה ולמדריכים הפדגוגיים. הסטודנטים ישולבו בפעילויות יזומות בבית הספר בו יתנסו.

רשימת הקורסים

אשכול למידה 6 ש”ש

 • מדעי המוח בכיתה
 • למידה אקטיבית וניהול פרויקטים
 • חונכות מומחים בתחומם
 • חינוך בלתי פורמלי
 • חדשנות בטכנולוגית למידה
 • מעבר לקושי: להצליח בבית הספר בעזרת כלים לא קוגנטיביים

אשכול הוראה 7 ש”ש

 • נוירופדגוגיה •
 • חינוך אינטרדיסציפלינרי – הכנה של תלמידים לעולם המחר
 • הפיכת המוכר לזר –
 • סוגיות פדגוגיות ודידקטיות בהוראת המקצוע
 • להורות, להנהיג ולהעצים
 • מדידה והערכה בחינוך

 אשכול לומד 4 ש”ש

 • שונות, הוגנות חינוכית והכלה
 • לקויות למידה  בכיתה
 • פסיכולוגיה של גיל הנעורים
 • פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך
 • אשכול מחקר 8 ש”ש
 • מחקר איכותני
 • מחקר כמותי
 • סמינריון בחינוך
 • סמינריון בהתמחות

קהל יעד:

 • אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות באחד ממקצועות הליבה מאחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים בארץ או בחו”ל, לרבות מדעים, מתמטיקה וטכנולוגיה מצד אחד וספרות, מקרא ותושב”ע מצד שני.
 • מהנדסים ומהנדסות המבקשים להצטרף למערכת החינוך.
 • אקדמאים המשולבים במערכת החינוך ללא תעודת הוראה ובעלי תואר ראשון לפחות באחד ממקצועות הליבה (כמפורט לעיל) ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו”ל.

תנאי קבלה:

 • ממוצע בתואר לבעלי תואר ראשון  במדעי הרוח: ספרות, מקרא, תושבע  80 לפחות.
 • לבעלי תואר אקדמי ראשון בתחומי מדעי הטבע מדעי החיים והמדעים המדויקים, ציון ממוצע לקבלה 70 לפחות.
 • ראיון קבלה