הצגת עבודות הגמר של תכניות חינוך מדעי וניהול וארגון מערכות חינוך