תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

משך הלימודים, היקפם ומועדם

הלימודים בתוכנית ימשכו שנתיים במהלך 4 סמסטרים, בהיקף כולל של 42 שעות סמסטריאליות (ש”ס), שהן 21 שעות שנתיות (ש”ש)

הלימודים יתקיימו בימי שני בשבוע למסלול בנים החל משעה 15:15.

הלימודים יתקיימו בימי שלישי בשבוע למסלול מעורב החל משעה 8:30.

במהלך הקיץ בין השנה הראשונה לשנייה יתקיימו קורסי בחירה מתוקשבים.

מבנה תכנית הלימודים

חטיבה א: חטיבת לימודי תשתית חובה בהיקף של 12 ש”ס

 1. מבוא למנהל החינוך- 4 ש”ס
 2. סוגיות נבחרות במנהיגות חינוכית- 2 ש”ס
 3. מחקר כמותי בחינוך- 4 ש”ס
 4. מחקר איכותני בחינוך- 2 ש”ס

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

*מחטיבות ב’ – ד’ יש לבחור 24 ש”ס, מכל חטיבה 6 ש”ס לפחות.

חטיבה ב: מאפיינים אידיאולוגיים חברתיים וארגוניים של מערכות חינוך- יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. ניהול שונות במערכות חינוך (2 ש”ס, בחירה)
 2. ניהול חינוכי במאה ה-21 (2 ש”ס בחירה)
 3. מערכת החינוך בישראל (2 ש”ס, בחירה)
 4. החינוך הדתי במבחן הזמן (2 ש”ס, בחירה)
 5. זרמים ואידיאולוגיות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)
 6. מדיניות החינוך בישראל (4 ש”ס, סמינריון חובה)
 7. אתיקה בחינוך וחינוך ערכי (2 ש”ס, בחירה)
 8. חשיבה המצאתית-שיטתית בפתרון בעיות (2 ש”ס, בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

 חטיבה ג’: ניהול ופיתוח ארגוני – יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך (2 ש”ס, חובה)
 2. ניהול מערכות מידע (2 ש”ס בחירה)
 3. פיתוח יזמות חברתית-חינוכית (סמינריון)
 4. קבלת החלטות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)
 5. היבטים משפטיים במערכת החינוך (2 ש”ס, בחירה)
 6. התקציב ככלי ניהולי (2 ש”ס, סדנא, בחירה)
 7. כישורי הנחיה והדרכה (2 ש”ס)
 8. פיתוח עבודת צוות (2 ש”ס)
 9. ייעוץ ופיתוח ארגוני במערכת החינוך
 10. הכנסת שינויים במערכת החינוך (סמינריון)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד’: היבטים מנהיגותיים בחינוך- יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. סוגיות מגדר בניהול ומנהיגות (2 ש”ס, בחירה)
 2. פיתוח מנהיגות אישית בתהליכי רפלקציה (2 ש”ס, בחירה)
 3. צמיחה אישית ומקצועית בארגוני חינוך (2 ש”ס, בחירה)
 4. ניהול ומנהיגות בארגוני חינוך (4 ש”ס, סמינריון, בחירה)
 5. מנהיגות בתרבות ישראל- דגמים ודמויות (2 ש”ס, בחירה)
 6. מנהיגות מחדשת (2 ש”ס בחירה)
 7. מנהיגות פדגוגית בראי מדיניות החינוך הישראלית (2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ה’: עבודת גמר, סיורים מקצועיים וסדנה מלווה

עבודת גמר וסדנה מלווה לכתיבת עבודת גמר בהיקף 5 ש”ס, חובה.

-שני סיורים מקצועיים מאורגנים, אחד בכל שנה – חובה- 1 ש”ס

עבודת הגמר

עבודת הגמר היא עבודה מחקרית עצמאית בעלת מאפיינים של מחקר שדה. הלומד יגיש את עבודת הגמר לפי כללי הכתיבה האקדמית והמחקרית. העבודה תביא לביטוי את כישורי הלומד לקראת סיום לימודיו בתוכנית ולכן תחילת ההיערכות לעבודת הגמר תחל במהלך לימודי שנה א’ של התוכנית.

סדנא מלווה לכתיבת עבודת גמר- חובה

עבודת הגמר תלווה בסדנה לכתיבת עבודה אקדמית. הסדנה תסייע בכל שלבי כתיבת העבודות האקדמיות (עבודות סמינריוניות ועבודת גמר).

בנוסף לסדנה, יקבע לכל סטודנט  מנחה אישי שילווה אותו לאורך כל שלבי כתיבת עבודת הגמר

סיורים מקצועיים- חובה

בכל שנה יתקיים סיור מקצועי מאורגן למוסדות חינוך נבחרים. מטרת הסיורים היא להפגיש את הלומדים עם מנהלי מוסדות חינוך המתרגמים את חזונם לעבודה חינוכית ייחודית.