מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

מטרת העל

הכשרת בעלי תפקידים ומנהלים במוסדות חינוך, שידעו למלא את דרישות התפקיד של ניהול והובלת ארגונים חינוכיים מורכבים, הפועלים בסביבות משתנות.

מטרות

מטרת התכנית היא להכשיר בוגרים מקצועיים שיקבלו תפקידים מובילים במערכות חינוך של העשורים הבאים. ההכשרה תביא לידי ביטוי את דרישות התפקיד העתידיות במערכות חינוך מורכבות, הנמצאות בתהליך של שינוי מתמיד ופועלות בתנאי אי וודאות הולכים וגוברים.

ברמה האישית תשקוד התכנית על מימוש המטרות הבאות:

  • פיתוח לומד אוטונומי אותנטי, המודע לרצונותיו, כישוריו ורגשותיו ויודע לתרגם אותם לעשייה חינוכית.
  • פיתוח אדם מוסרי היודע להתמודד עם דילמות ולהכריע מתוך מחויבות לערכיו ולערכי החברה בה הוא חי.
  • פיתוח כישורי הניהול והמנהיגות האישים והבאתם לביטוי בניהול והנהגת אנשים ומערכות.
  • פיתוח איש פרופסיה הרואה בלמידה משמעותית והתפתחות אישית ומקצועית ככישורי חיים מחייבים.