ניהול וארגון מערכות חינוך

התכנית פתוחה לקבלת סטודנטים שעשו כברת דרך בעבודה החינוכית והגיעו לשלב בו הם רוצים להשפיע ולהטביע את חותמם על המערכת ברוח החזון האישי והניסיון המקצועי שצברו.

התוכנית מכשירה בוגרים מקצועיים בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה שייקחו על עצמם תפקידים מובילים במערכות חינוך של העשורים הבאים. ההכשרה תחתור לטפח בוגרים שיאופיינו בחשיבה רב כיוונית ובסגנון עבודה גמיש כדי שיוכלו להוביל בהצלחה מערכות חינוך הפועלות בתנאי אי וודאות.

הלימודים בנויים על למידה חווייתית ומשמעותית תוך התנסות בדגמי הוראה למידה מגוונים, בעזרת צוות מרצים מומחה בתחומו ומצוין בהוראה והנחיה.

בוגרי התכנית יהיו ראויים להוביל בהצלחה מערכות חינוך מורכבות הפועלות בסביבה דינמית ובתנאי אי וודאות.