סדרי רישום ושכר לימוד

סדרי רישום ושכר לימוד

המסמכים שיש לצרף ברישום

 1. להורדת טופס רישום לחצו כאן
 2. תעודת תואר אקדמי ראשון ותעודת הוראה בצירוף גיליונות הציונים
 3. אישור על ותק בהוראה
 4. שתי תמונות פספורט
 5. צילום תעודת זהות
 6. מכתבי המלצה (רצוי)
 7. קורות חיים
 8. תשלום דמי הרשמה (דמי הרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים)

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן מקוון (קבלה תישלח בדואר), בעת ביצוע הרישום יאומת התשלום ע”י צוות היחידה. לתשלום מקוון לחצו כאן

פנו ליחידת הרישום: 08-9937690 | דוא”ל: rishum5@hemdat.ac.il
כל מועמד העומד בתנאי הקבלה יוזמן לראיון אישי.
תינתן הודעה בכתב על קבלה לתכנית. המועמדים שיתקבלו יוזמנו למפגש ייעוץ לבניית המערכת, בתנאי שיסדירו את תשלומי שכר הלימוד בגזברות.

חשוב: בכל תכתובת הקשורה לרישום יש לציין את מס’ תעודת הזהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מדויקת, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני. על כל שינוי בפרטים האישיים יש להודיע מיד למזכירות ביה”ס ללימודי תואר שני.

שכר לימוד

 • שכר הלימוד נקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך (או המל”ג). בכפיפות להנחיות של גופים אלו, שומרת לעצמה הנהלת המכללה את הזכות לשנות את גובה שכר הלימוד ואת מועדי התשלום.
 • שכר הלימוד עבור שתי שנות לימוד בתכנית הוא 200%.
 • הארכת משך הלימודים לשנה נוספת (שלישית) תחייב את הסטודנט בתוספת של 25% מגובה שכר הלימוד השנתי.
 • הארכת משך הלימודים לשנה נוספת (רביעית) תחייב את הסטודנט בתוספת של 15% מגובה שכר הלימוד השנתי.