חינוך מדעי

תכנית ה – M.Ed. בחינוך מדעי, מציעה שני מוקדים נפרדים – הוראת המתמטיקה והוראת המדעים והטכנולוגיה. התכנית משלבת היבטים יישומיים ועיוניים הבאים לידי ביטוי בכל מרכיביה, כאשר ההדגשים השונים בתכנית הלימודים כרוכים יחד ומשלימים זה את זה בקידום הפרופסיונאלי ובפיתוחם של המורים לחינוך מדעי.

תכנית הM.Ed.  בחינוך מדעי של מכללת חמדת הדרום, שמה לה למטרה לטפח אנשי חינוך העוסקים בהוראת המדעים והמתמטיקה. תכנית הלימודים מדגישה שלושה היבטים מרכזיים הדרושים למורים בכירים המקדמים את הוראת המדעים והמתמטיקה:

  1. הבנה מעמיקה של קשרי גומלין בין מדע, טכנולוגיה וחברה, וההשלכות מקשרים אלה להוראה.
  2. פיתוח סוגי חשיבה שונים, ובמיוחד החשיבה הביקורתית, החשיבה היצירתית והחשיבה המערכתית.
  3. חיזוק אסטרטגיות פדגוגיות לעידוד למידת המדעים והמתמטיקה תוך העמקת הגישה האינטגרטיבית והרב תחומית בהוראה.

החינוך למדעים וטכנולוגיה והחינוך לאוריינות מתמטית נתפסים לא רק כמשימה של הוראת תכנים ומבנה הדעת של הדיסציפלינות, אלא קודם כל כמשימה חינוכית. משימה שמטרתה לקדם גישה ערכית שתקרין השפעתה על הלומדים ועל הקהילה באזור. הוראת הדיסציפלינה היא רק חלק מתפקידו הרחב של המורה למדעים או המתמטיקה. מורה העוסק בשאלת מקומם של המדע והטכנולוגיה בחברה המודרנית, בעיקר באזור פיתוח כמו הנגב, חייב להבין את התהליכים הרב-תחומיים שבהם המחקר המדעי מוסיף ידע חדש, כיצד מפתחים פתרונות לבעיות טכנולוגיות וכיצד יישומם משפיע על החברה ועליו כפרט.

אחד מהאתגרים המורכבים של מורי המדעים והטכנולוגיה עוסק בשאלה כיצד יכולים מורים, שלמדו מקצוע מדעי ספציפי או אפילו השתלמו במדעים אינטגרטיביים, ללמד את יסודות הטכנולוגיה ובנוסף לכך לדון ביחסי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה לבין החברה? תכנית ה- M.Ed. בחינוך מדעי מבקשת להתמודד עם אתגר זה.

פיתוח של דרכי חשיבה שונים הוא הבסיס הן להבנה המעמיקה של מהות המדעים והן לשכלול היכולות ללמידה ולהוראת המדעים והמתמטיקה. החקר המדעי מתחיל בחשיבה ביקורתית הדרושה כדי למצוא חורים בידע הנוכחי, וממשיך בחשיבה יצירתית, חשיבה עם דמיון המניבה דרכים חדשות לתובנות חדשות. בתכנית הלימודים המוצעת להלן, המבקשת להגדיל את מרחב החשיבה של המורה ולהעשירו, משולבים נושאים הדנים בחשיבה והמפתחים חשיבה ברבדים שונים.

חיזוק אסטרטגיות פדגוגיות, מתייחס לקידום המורה באסטרטגיות פדגוגיות ובסביבות למידה עדכניות. אסטרטגיות אלה נדרשות כתוצאה מהשינויים בהוראת המדעים. משימתו של המחנך למדעים ליצור אוירה מאתגרת ללימוד מדע ומתמטיקה, מעודדת ומובילה לשיפור מתמיד. חלק מרכזי בלימודי M.Ed. עוסק בהיבטים אלו.

תכנית ה- M.Ed. בחינוך מדעי, בשני המוקדים המוצעים – הוראת המתמטיקה והוראת המדעים והטכנולוגיה, משלבת היבטים יישומיים ועיוניים הבאים לידי ביטוי בכל מרכיבי התכנית, כאשר ההדגשים השונים בתכנית הלימודים כרוכים יחד ומשלימים זה את זה בקידום הפרופסיונאלי ובפיתוחם של המורים לחינוך מדעי.