Header-Hatarbut-Hayehudit

תכנית הלימודים

משך הלימודים, היקפם ומועדם

שנתיים (ארבעה סמסטרים), בהיקף כולל של 21 שנתיות (ש”ש) שהן 42 שעות סמסטריאליות (ש”ס).
הלימודים מתקיימים בימי שלישי מהשעה 8:15 עד 17:00

מבנה תכנית הלימודים

חטיבה א: לימודי תשתית מחקר ואוריינות 6 ש”ס

 • לשון המקרא ולשון חכמים
 • קריאה וכתיבה אקדמית
 • המסורה וטעמי המקרא

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ב: לימודים בתחומי הדעת השונים 12-8 ש”ס

 • הסיפור המקראי המורחב בספרות חז”ל
 • הספרות היהודית של ימי הבית השני
 • הספרות והפרשנות היהודית לתנ”ך לדורותיה: עיון בפרשנות הרשב”ם לתורה
 • ממשה רבנו עד רבנו משה: גלגולן של סוגיות הלכתיות מהתנ”ך עד למשנה תורה
 • שירת הקודש וזיקתה לתנ”ך
 • תרגומי המקרא הארמיים לתורה
 • פרשנות והגות במקרא– על רקע המחשבה היהודית בימי הביניים

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ג: לימודים בין תחומיים 12-8 ש”ס

 • קווי יסוד בתולדות ארון הספרים היהודי מחתימת התנ”ך עד הופעת הדפוס
 • פרשנות התנ”ך בראי הדורות – עיון בין-תחומי במגילת רות
 • דמויות ואירועים מקראיים בראי הספרות והאמנות (היהודית)
 • בין אגדה להלכה – זיקות ומאפיינים
 • ארון הספרים היהודי בראי הגניזה הקהירית
 • תפילות ישראל – מספר תהילים לסידור התפילה
 • המנהג בעם ישראל וזיקתו לתנ”ך

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד: לימודים בדגש על הוראה בין תחומית ורב תחומית 12-8 ש”ס

 • דרכי הוראה בין תחומית והרב תחומית
 • בין פשוטו למדרשו: סוגיות חינוכיות בהוראת המדרש
 • סדנה רפלקטיבית בהוראה בין תחומית
 • הספרות העברית החדשה בזיקתה לתנ”ך כבסיס לשיח ולחינוך יהודי
 • סוגיות נבחרות ביהדות ובמדע – היבטים חינוכיים

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ה’: עבודת גמר וסדנה מלווה 4 ש”ס

עבודת הגמר היא עבודה מחקרית שתיערך על פי בחירת הסטודנט באחד מהגישות המחקריות הנהוגות במדעי היהדות, כפי שנלמדה בקורסי ההוראה בתוכנית. העבודה מתבצעת בליווי של מנחה מהסגל הבכיר של התכנית.

סדנה מלווה לעבודת גמר

הסדנה נועדה כדי להכיר את מבנה עבודת הגמר ולהציב נורמות לביצוע פרויקט יישומי ולכתוב אותו כעבודה מדעית. במהלך הסדנה הסטודנטים מכירים את האפשרויות העומדות בפניהם לביצוע עבודת גמר ולכתיבתה, והסדנה מהווה מסגרת לקשר ראשוני עם המנחה ועם תחומי המחקר שבמסגרתם מתבצעת עבודת גמר.