תרבות יהודית ישראלית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה

בתכנית “תרבות יהודית ישראלית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה” ברצוננו להעניק ללומד את היכולת להשקיף במבט-על על מקומה של היצירה הקשורה אל התנ”ך בעולם הרוח היהודי לדורותיו, ובכך להעמיק את ידיעותיו ואת הכלים שרכש בהוראה הדיסציפלינרית בתואר הראשון. מבט-על זה יאפשר למורה להתמודד עם מקומה של היצירה הקשורה בתנ”ך בעולמם של תלמידיו, ולחפש דרכים להעמקת מרכזיותה. דבר זה יושג על ידי שילוב מקצועות מתחום התרבות היהודית עם התחומים המשיקים להם בקורסי ההתמחות, וכן בקורסים השייכים לחטיבה היישומית.

התכנית המוצעת באה כמצע נוסף להסמכה שרכש הלומד בתוכנית בתואר הראשון. באמצעות התכנית יוכל המורה, בוגר התכנית, לבצע את ההוראה אליה הוסמך בתואר ראשון באופן מלא ומעשיר יותר, מתוך ראייה בין תחומית ורב תחומית רחבה. בוגר התכנית יוכל ללמד את המקצוע שרכש בתואר ראשון ברמה גבוהה יותר במסגרות חינוכיות שונות, יהיה בעל יכולת למלא תפקידים בכירים במערכת החינוך ולהוביל מיזמים ופיתוח תכניות בתחום התמחותו. התכנית מיועדת למורים שהוכשרו למקצועות שונים שיש להם זיקה למקצועות היהדות במובנם הרחב. קרי: תנ”ך, ספרות, לשון, היסטוריה, תושב”ע, מחשבת ישראל, אזרחות, אומנות וכו’. התוכנית מיועדת גם למורים כוללים בביה”ס היסודי וכן למורים בגיל הרך, כיון שהוראתם כוללת במידה רבה את תחומי הדעת האלו.