Med-Header

יצירת קשר

לפנייה למזכירות בית הספר לתואר שני מלאו את הטופס הבא.
לפניות חוזרות ניתן להתקשר לטלפון: 08-9937668

* הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית חמדת הדרום שבנתיבות.