תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

משך הלימודים, היקפם ומועדם

הלימודים בתוכנית ימשכו שנתיים במהלך 4 סמסטרים, בהיקף כולל של 42 שעות סמסטריאליות (ש”ס), שהן 21 שעות שנתיות (ש”ש)

הלימודים יתקיימו בימי שלישי בשבוע החל משעה 8:15 . בסמסטר הראשון הלימודים יסתיימו בשעה 18:30, בסמסטר השני בשעה 17:00 ובסמסטר השלישי והרביעי בשעה 15:30.

במהלך הקיץ בין השנה הראשונה לשנייה יתקיים קורס בחירה מתוקשב.

מבנה תכנית הלימודים

חטיבה א: חטיבת לימודי תשתית 12 ש”ס

 1. תיאוריות ארגוניות (2 ש”ס, חובה)
 2. התנהגות ארגונית (2 ש”ס, חובה)
 3. סוגיות נבחרות במנהיגות חינוכית (2 ש”ס, חובה)
 4. מחקר כמותי בחינוך (4 ש”ס, חובה)
 5. מחקר איכותני בחינוך (2 ש”ס, חובה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

*מחטיבות ב’ – ד’ יש לבחור 26 ש”ס, מכל חטיבה 6 ש”ס לפחות.

חטיבה ב: מאפיינים אידיאולוגיים חברתיים וארגוניים של מערכות חינוך 6 ש”ס

 1. ניהול שונות במערכות חינוך (2 ש”ס, בחירה)
 2. ניהול חינוכי במאה ה-21 (2 ש”ס בחירה)
 3. מערכת החינוך בישראל (2 ש”ס, בחירה)
 4. החינוך הדתי במבחן הזמן (2 ש”ס, בחירה)
 5. זרמים ואידיאולוגיות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)
 6. מדיניות החינוך בישראל: יישום או מס שפתיים? (4 ש”ס, סמינריון חובה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ג’: ניהול ופיתוח ארגוני 6 ש”ס

 1. ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך (2 ש”ס, חובה)
 2. ניהול מערכות מידע (2 ש”ס בחירה)
 3. פיתוח יזמות חינוכית (4 ש”ס בחירה)
 4. קבלת החלטות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)
 5. היבטים משפטיים במערכת החינוך (2 ש”ס, בחירה)
 6. התקציב ככלי ניהולי (2 ש”ס, סדנא, בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד’: היבטים מנהיגותיים בחינוך 6 ש”ס

 1. סוגיות מגדר בניהול ומנהיגות (2 ש”ס, חובה)
 2. פיתוח מנהיגות אישית בתהליכי רפלקציה (2 ש”ס, בחירה)
 3. צמיחה אישית ומקצועית בארגוני חינוך (2 ש”ס, בחירה)
 4. ניהול ומנהיגות בארגוני חינוך (4 ש”ס, סמינריון, בחירה)
 5. מנהיגות בתרבות ישראל- דגמים ודמויות (4 ש”ס, סמינריון, בחירה)
 6. מנהיגות מחדשת (2 ש”ס בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ה’: עבודת גמר וסדנה מלווה

עבודת גמר וסדנה לכתיבת עבודת גמר בהיקף 4 ש”ס, חובה.

עבודת הגמר

עבודת הגמר היא עבודה מחקרית עצמאית בעלת מאפיינים של מחקר פעולה. מחקר פעולה, כמחקר רפלקטיבי עיוני ויישומי, מכוון לחבר את הלומד עם השדה, כשהוא מצויד בידע, הבנה, תובנה רפלקטיבית וכלי הערכה. הלומד יידרש לקיים דיאלוג ממושך עם ארגון חינוכי ולבנות יחד עם בא כוח הארגון מודל התערבות העשוי להביא לשיפור תפקודי בתחום הארגון והניהול הפדגוגי. הלומד יגיש את עבודת הגמר לפי כללי הכתיבה האקדמית והמחקרית. העבודה תביא לביטוי את כישורי הלומד לקראת סיום לימודיו בתוכנית ולכן תחילת ההיערכות לעבודת הגמר תחל בסוף לימודי שנה א’ של התוכנית.

סדנא מלווה לכתיבת עבודת גמר

עבודת הגמר תלווה בסדנה, בהנחיית איש סגל בכיר של התוכנית. הסדנה תסייע בכל שלבי תהליך המחקר. לכל סטודנט יקבע מנחה לעבודת הגמר, מלבד מנחה הסדנה. נושא המחקר יקבע ע”י הסטודנט בתאום עם המנחה.