התכנית לחינוך מדעי

תכנית הלימודים

משך הלימודים, היקפם ומועדם

הלימודים בתכנית התואר השני בחינוך מדעי יימשכו שנתיים, ויתקיימו יום בשבוע, בהיקף כולל של 42 שעות סמסטריאליות (ש”ס). הלימודים מתקיימים בימי שלישי מהשעה 8:15 עד 17:00 ובנוסף, קורסים מרוכזים ומקוונים. היצע הקורסים עשוי להתחלף כל שנה והמכללה אינה מתחייבת לספק את כל הקורסים הרשומים מטה.

מבנה תכנית הלימודים

חטיבה א: לימודי תשתית מחקר 8 ש”ס

 • מחקר כמותי בחינוך (שו”ת, חובה, 2 ש”ס)
 • מחקר איכותני בחינוך (שו”ת, חובה, 2 ש”ס)
 • אוריינות מדעית בעברית ובאנגלית (שו”ת, חובה, 4 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ב: לימודים מתקדמים בחינוך ובפילוסופיה 8 ש”ס

 • הבסיס הפילוסופי של המדע המודרני (שיעור, בחירה, 2 ש”ס)
 • סוגיות במדע ובהלכה (סמינריון, חובה, 4 ש”ס)
 • הערכה בשירות ההוראה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • צמיחה אישית ומקצועית של המורה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • היבטים מנהיגותיים בעבודת המורה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • פילוסופיה של החינוך ובית-הספר שלי (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • חשיבה יצירתית וביקורתית ללמידה משמעותית (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • היבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראת המדעים והמתמטיקה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ג1: לימודי הוראת המתמטיקה 10 ש”ס

 • הערכה של תכניות לימודים במתמטיקה (סמינריון, חובה (אופציונאלי אחד מבין שניים), 4 ש”ס)
 • תיאוריות למידה ויישומן בהוראת המתמטיקה (סמינריון, חובה (אופציונאלי אחד מבין שניים), 4 ש”ס)
 • הוראת המתמטיקה  בסביבה מתוקשבת (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הוראת המתמטיקה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • התלמיד המתקשה במתמטיקה (מקוון, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ג2: לימודי הוראת המדעים והטכנולוגיה 10 ש”ס

 • פיתוח תכניות לימודים ומבניות בהוראת המדעים (סמינריון, חובה, 4 ש”ס)
 • היבטים נבחרים בהתפתחות הוראת המדעים (שו”ת, בחירה, 4 ש”ס)
 • ללמוד מדע בדרך עצמאית (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הוראת מדע וטכנולוגיה בשילוב המחשב (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הוראה אינטגרטיבית במדעים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד1: לימודי הרחבה במתמטיקה 12 ש”ס

 • תורת הקבוצות (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תורת המספרים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מבנים אלגבריים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • נושאים בגיאומטריה של המישור (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תורת הגרפים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הסתברות (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מתמטיקה בכל (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מספרים מרוכבים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • נושאים בגיאומטרית המרחב (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד2: לימודי הרחבה במדעים וטכנולוגיה 12 ש”ס

 • מהיווצרות היקום ליצורים חיים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תורת האבולוציה ומחשבת ישראל (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • ביוכימיה ופיסיולוגיה של התזונה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • סוגיות בביוטכנולוגיה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • נושאים נבחרים בביולוגיה מולקולארית (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • כוחות ותנועה בטבע (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • פיסיולוגיה של בעלי-חיים במצבי עקה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הקרקע כבית גידול לצמחים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הביולוגיה של צמחים באזורים צחיחים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מוח ולמידה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ה: עבודת גמר וסדנה מלווה

סדנה מלווה לעבודת הגמר – סדנה, חובה, 4 ש”ס
הסדנה תלווה את הסטודנט מתכנון עבודת הגמר ועד סיכומה בכתב. במהלך הסדנה יערכו דיונים ותתאפשר חשיבה משותפת וביקורת עמיתים, בשני שלבים. בשלב הראשון יציג כל לומד את נושא העבודה וכיצד הוא תכנן לבצעו, ובשלב השני יציג את התוצאות והמסקנות.

מטרות הסדנה:

 1. הדרכת הסטודנטים במתודיקה של עריכת עבודת גמר.
 2. מתן מסגרת ועידוד לדיון משותף על קשיים המתעוררים בשלבים השונים של ביצוע העבודות ולהענקת משוב הדדי.