סגל אקדמי

סגל אקדמי – בית הספר לתואר שני

חינוך מדעי:

ראש ביה”ס לתואר שני, יועץ אקדמי ומרכז התכנית: פרופ’ אליעזר זמסקי

ניהול וארגון מערכות חינוך:

ראש התכנית: ד”ר זהר טל
יועץ אקדמי: פרופ’ דן ענבר

התרבות היהודית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה:

ראש התכנית: פרופ’ אביגדור שנאן
מרכז התכנית: הרב ד”ר ירון זילברשטיין